Nema nekretnina u bazi!

 

Popis lokacija

Grad: Zagreb
Lokacija: Trsje
Grad: Zagreb - Spansko
Lokacija: Hrnetička
Grad: Zagreb
Lokacija: Selska
 

Prodajemo zemljišta

Oranice - Dinarski put
Izdana pravomoćna lokacijska dozvola za objekt od 12 stanova sa parkirnim mjestima, ukupni BRP 1440m2

Samobor - Obrtnička ulica
Zemljište površine 1900m2 u samom centru grada. Dozvoljena gradnja i namjena.

Trešnjevka - Nova cesta
Izdana lokacijska dozvola za objekt od 30 jedinica sa parkirnim mjestom, ukupni BRP 3300m2. Moguća i drugačija rješenja.